LANGKAT (podiumindonesia.com)- “Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan“.(QS. Al Munafiqun ayat 11) Kenyataan